Overig

Wat betekenen de wijzigingen in de WAB voor jou?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt per 1 januari 2020 belangrijke wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).

De belangrijkste veranderingen op een rij

  • Ketenbepaling. De ketenbepaling wordt verlengd van twee naar drie jaar. De werknemer krijgt na drie jaar (in plaats van twee jaar) recht op een vast contract. Werkgevers mogen in drie jaar tijd maximaal drie tijdelijke contracten aan werknemers geven, voordat sprake is van een vast contract. Er ontstaat meer flexibiliteit voor werkgevers.
  • Oproepkrachten. Nuluren- en min/maxcontracten zijn contracten waarbij pas arbeid wordt verricht nadat werknemer daarvoor door werkgever wordt opgeroepen. De werknemer is  verplicht gehoor te geven aan een oproep. Met de wetswijziging is de werknemer alleen verplicht om te komen werken als een werkgever hem vier dagen van te voren oproept. Als binnen die periode de oproep weer wordt ingetrokken, behoudt de werknemer toch recht op loon over de oproep.
  • Transitievergoeding. Op dit moment is het zo dat pas een transitievergoeding hoeft te worden betaald als een arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd. De berekening van de transitievergoeding wijzigt als volgt: een werknemer heeft straks vanaf het begin van zijn arbeidsovereenkomst recht op een vergoeding (ook bij ontslag in de proeftijd). De transitievergoeding bedraagt over de gehele duur van het dienstverband 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Ook bouwt de werknemer geen hogere vergoeding meer op als hij langer dan tien jaar in dienst is geweest . Voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) wordt de transitievergoeding gecompenseerd bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte.
  • Payrollers. Payrollbedrijven kunnen geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor payrollwerknemers. Daarnaast krijgen payrollers nu dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn.
  • Cumulatiegrond. Er komt een cumulatiegrond bij ontslag. Hierdoor kunnen werkgevers straks verschillende onvoldragen ontslaggronden met elkaar combineren. Ontslaat de werkgever een werknemer op basis van deze grond, dan kan de rechter bepalen om een extra vergoeding aan de werknemer toe te kennen (maximaal 50% van de transitievergoeding).
  • WW-premie. Werkgever gaat een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en een hoge premie voor personeel met een flexibel contract. Eind 2019 worden de definitieve cijfers bekend gemaakt. De sectorindeling verdwijnt.

De WAB speelt nu al een rol bij contractverlenging

Transitievergoeding
Als een werkgever nu een tijdelijk contract verlengt dat op of na 1 januari 2020 eindigt, dan moet werkgever er rekening mee houden dat hij bij het niet verder voortzetten een transitievergoeding moet betalen. Dit geldt ook voor een nieuw contract dat nu afgesloten wordt en eindigt op of na 1 januari 2020. De transitievergoeding zal voor een kortdurend dienstverband doorgaans niet hoog zijn. Aan een werknemer die twee jaar in dienst is geweest, betaalt een werkgever per 1 januari 2020 bij ontslag of niet verlengen van een tijdelijk contract twee derde maandsalaris.

Anticiperen op nieuwe ketenbepaling
Op een arbeidsovereenkomst die op of na 1 januari 2020 eindigt, is de nieuwe ketenbepaling van drie jaar al van toepassing. Ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020. Heeft een werkgever bijvoorbeeld vóór 1 juli 2019 al een jaarcontract en een halfjaarcontract met een werknemer gesloten, dan kan hij per 1 juli 2019 nog een jaarcontract met de werknemer sluiten zonder de termijn van de ketenbepaling te overschrijden.

Bekijk ook: WAB kalender – stappenplan!

Benieuwd welk effect deze veranderingen concreet  op jouw organisatie hebben? Bel ons gerust voor advies 088 – 020 34 46.