Een snelle terugkeer in het arbeidsproces!

Verzuim terugdringen of helemaal voorkomen? Met name in de eerste periode van verzuim is het nodig strak de regie te bewaren. Hierdoor voorkom je onnodig verzuim, een lange herstelperiode van de medewerker en hoge verzuimkosten. Doordat een medewerker zich telefonisch bij ons ziek meldt, werkt de verzuimconsulent vanaf de eerste dag direct met een tijdgerelateerde afspraak of interventie.

Taakdelegatie

Je mag als werkgever niet informeren naar de medische achtergrond van het verzuim van jouw medewerker. Onder taakdelegatie van onze stafarts mogen onze verzuimconsulenten en praktijkondersteuners bedrijfsarts (POB) dit wél! Op die manier wordt sneller en efficiënter de daadwerkelijke oorzaak van het verzuim duidelijk. De verzuimconsulent die in contact staat met de medewerker stemt vervolgens af met jouw casemanager.  De casemanager bepaalt vervolgens samen met jou als werkgever de juiste stappen – volgens Wet Verbetering Poortwachter – om de medewerker snel weer in het arbeidsproces te krijgen.

Waar staat Verzuim Extra nog meer voor?

  • Een actieve telefonische benadering van de zieke medewerker door de verzuimconsulent.
  • Een vaste casemanager.
  • Korte lijnen met specialisten.
  • Een snelle inschatting van het verzuimverloop door kennis, ervaring en de juiste interviewtechniek.
  • Ontzorging door een passende verwerking van alle verzuimmeldingen.
  • Directe beschikking over managementinformatie via de verzuimapplicatie.
  • Tot slot een terugkoppeling van de gemaakte afspraken met de medewerker.

verzuim terugdringen

Verzuim Extra

Het pakket ‘Verzuim Extra’ houdt het volgende in: lidmaatschap gecertificeerde arbodienst (volgens vangnetregeling) inclusief toegang tot verzuimapplicatie (AVG-proof), 4 weken telefonische verzuimbegeleiding, inzet verzuimconsulent en inzet van de casemanager. Een aansluiting met een gecertificeerde arbodienst is wettelijk verplicht. Na 4 weken telefonische verzuimbegeleiding volgt een – op de huidige situatie aangepaste – inzet van de verzuimconsulent en casemanager. Op verrichtingenbasis zet vervolgens de casemanager of één van de Care Specialisten overige interventies in. Alles om een zo snel mogelijke terugkeer van de zieke medewerker te bevorderen.

Ben je geïnteresseerd in een contract met deze constructie?

Verzuim terugdringen of voorkomen begint bij een strakke regie in de eerste periode!
Neem gerust contact op met onze afdeling Klantcontact via 088 020 34 46 of stuur een e-mail naar arbodienst@care-group.nl 

Bel ons voor advies

088 020 34 56

Of vraag jouw offerte aan

Offerte

Plaats een terugbelverzoek

Wij bellen je graag snel terug!