Doeltreffende samenwerking verzuimspecialisten

De unieke combinatie van de actieve benadering van de verzuimconsulent en het inschakelen van de casemanager is doeltreffend voor zowel kort als lang verzuim. De verzuimconsulent stimuleert via telefonische verzuimbegeleiding een snelle terugkeer van de medewerker in het arbeidsproces. Duurt het verzuim langer dan 4 weken of is er geen sprake van ziekte, dan schakelt deze met de casemanager. Deze is adviserend aan jou als werkgever, houdt de Wet Verbetering Poortwachter in de gaten en stuurt samen met de verzuimconsulent op een positieve re-integratie. Bijvoorbeeld over het inschakelen van een specialist. De re-integratie wordt waar nodig ondersteund door een medisch advies van de bedrijfsarts. De casemanager is de contactpersoon voor de werkgever en de verzuimconsulent voor de werknemer.

Taakdelegatie

Je mag als werkgever niet informeren naar de medische achtergrond van het verzuim van je medewerker. Onze verzuimconsulenten en praktijkondersteuners bedrijfsarts (POB) mogen dit wél! Dit is uniek aangezien de stafarts een aantal taken aan hen heeft gedelegeerd. Op die manier wordt sneller en efficiënter de daadwerkelijke oorzaak van het verzuim duidelijk.

Doeltreffende all-in combinatie verzuimconsulent en casemanager

  • Actieve telefonische benadering van jouw zieke medewerker
  • Vaste casemanager
  • Korte lijnen met specialisten
  • Snelle inschatting van het verzuimverloop door kennis, ervaring en de juiste interviewtechniek
  • Ontzorging door de juiste verwerking van alle verzuimmeldingen
  • Directe beschikking over managementinformatie via de verzuimapplicatie
  • Terugkoppeling van de gemaakte afspraken met jouw medewerker

Al onze verzuimconsulenten en casemanagers zijn proactief, flexibel, goed bereikbaar en beschikken over een landelijk specialistennetwerk.

Verzuim Compleet

Lidmaatschap gecertificeerde arbodienst (volgens vangnetregeling) inclusief verzuimapplicatie (AVGproof) en telefonische verzuimbegeleiding. De inzet van de overige verzuimspecialisten is op verrichtingenbasis.

Meteen een arbocontract afsluiten? Of liever eerst een kennismaking?

Neem gerust contact op met onze afdeling Klantcontact via 088 020 34 46 of stuur een e-mail naar arbodienst@care-group.nl

Bel ons voor advies

088 020 34 56

Of vraag jouw offerte aan

Offerte

Plaats een terugbelverzoek

Wij bellen je graag snel terug!