Re-integratie; spoor 1 en 2

Als jouw werknemer ziek wordt, streef je naar een snelle en efficiënte re-integratie. Je wilt goed voor jouw mensen zorgen en hebt iemand nodig die meedenkt en samen met jou en je werknemer zoekt naar de juiste re-integratiemogelijkheden. Dit kan zowel binnen als buiten de organisatie zijn. Als je nu bevestigend knikt, is het tijd om de Care Group in te schakelen voor een deskundig en onafhankelijk advies.

Welke vorm van re-integratie is voor jouw werknemer van toepassing?

1. Spoor 1: re-integratiedoel is terugkeer in eigen functie binnen jouw organisatie.
2. Spoor 1b: re-integratiedoel is terugkeer in aangepaste eigen functie of andere functie binnen jouw organisatie.
3. Spoor 2: Het re-integratiedoel is een passende functie buiten jouw organisatie.

Bij re-integratie spoor 1 en spoor 1b maken we gebruik van jobcoaching; het tijdelijk één-op-één begeleiden van jouw werknemer bij herstel van zijn arbeidsritme en belastbaarheid.

Spoor 2 traject

Als re-integratie van jouw werknemer in de eigen functie niet meer kan of als er twijfel bestaat of terugkeer in eigen functie slaagt voor het einde van twee jaar Poortwachter, dan is het tijd voor spoor 2. Dit betekent zoeken naar een passende functie buiten jouw organisatie. Hier komt voor jou als werkgever, maar ook voor de werknemer, veel bij kijken.

Ons mobiliteitscentrum kan alle wettelijk verplichte acties in het kader van spoor 2 (tot en met de handelingen voor een eventuele WIA keuring)  namens jou uitvoeren. Dat bespaart je tijd en jouw werknemer is verzekerd van onze professionele begeleiding. Hij mag ervan uitgaan dat door onze inzet zijn kans om van werk naar werk te komen maximaal wordt benut.

Kenmerkend voor onze aanpak

  • Aandacht voor herstel van het arbeidsritme.
  • Aandacht voor vergroten van de belastbaarheid in uren.
  • Aandacht voor loopbaanoriëntatie.
  • Aandacht voor arbeidsmarktbenadering.
  • Persoonlijke begeleiding van jouw werknemer gericht op het benutten van de competenties en ambitie.
  • Regelmatig huisbezoek als één van de contactvormen in de begeleiding.
  • Proefplaatsing, stage en detachering om nieuwe functies te verkennen voor een nieuwe baan.
  • Correcte Poortwachter dossiervorming.

 

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem gerust contact op met Martien Cornelissen of Nancy van Haastert via 088 020 34 46 of stuur een e-mail naar arbodienst@care-group.nl

''Ik zorg graag voor een succesvol re-integratietraject voor uw werknemer.''

Martien Cornelissen – Manager Mobiliteit