Re-integratie; spoor 1 en 2

Als een medewerker ziek wordt, streef je naar een snelle en efficiënte re-integratie. Je wilt goed voor jouw mensen zorgen en hebt iemand nodig die meedenkt en samen met jou en je medewerker zoekt naar de juiste re-integratiemogelijkheden. Dit kan zowel binnen als buiten de organisatie zijn. Als je nu bevestigend knikt, is het tijd om de Care Group in te schakelen voor een deskundig en onafhankelijk advies.

Welke vorm van re-integratie is voor jouw medewerker van toepassing?

1. Spoor 1: re-integratiedoel is terugkeer in eigen functie binnen jouw organisatie.
2. Spoor 1b: re-integratiedoel is terugkeer in aangepaste eigen functie of andere functie binnen jouw organisatie.
3. Spoor 2: Het re-integratiedoel is een passende functie buiten jouw organisatie.

Bij re-integratie spoor 1 en spoor 1b maken we gebruik van jobcoaching; het tijdelijk één-op-één begeleiden van jouw medewerker bij herstel van zijn arbeidsritme en belastbaarheid.

Spoor 2 traject

Als re-integratie van jouw medewerker in de eigen functie niet meer kan of als er twijfel bestaat of terugkeer in eigen functie slaagt voor het einde van twee jaar Poortwachter, dan is het tijd voor spoor 2. Dit betekent zoeken naar een passende functie buiten jouw organisatie. Hier komt voor jou als werkgever, maar ook voor de medewerker, veel bij kijken.

Ons mobiliteitscentrum kan alle wettelijk verplichte acties in het kader van spoor 2 (tot en met de handelingen voor een eventuele WIA keuring)  namens jou uitvoeren. Dat bespaart je tijd en jouw medewerker is verzekerd van onze professionele begeleiding. Hij mag ervan uitgaan dat door onze inzet zijn kans om van werk naar werk te komen maximaal wordt benut.

Kenmerkend voor onze aanpak

  • We hebben aandacht voor herstel van het arbeidsritme
  • Het vergroten van de belastbaarheid in uren nemen we onder de loep
  • Er is aandacht voor loopbaanoriëntatie.
  • We werken aan arbeidsmarktbenadering
  • We hanteren een persoonlijke begeleiding van jouw medewerker gericht op het benutten van de competenties en ambitie.
  • Er is regelmatig een huisbezoek als één van de contactvormen in de begeleiding.
  • We werken met: proefplaatsing, stage en detachering om nieuwe functies te verkennen voor een nieuwe baan.
  • Er is een correcte Poortwachter dossiervorming.

Meer weten over de mogelijkheden of heb je vragen over spoor 1 en spoor 2?

Neem gerust contact op met de afdeling mobiliteit via 088 020 34 46 of stuur een e-mail naar arbodienst@care-group.nl