Loopbaanoriëntatie

Loopbaanoriëntatie, loopbaanbegeleiding en outplacement zijn alle drie fases in het proces van ‘van werk naar werk’-begeleiding. We beginnen met het toelichten van loopbaanoriëntatie. Dit is aan de orde wanneer jouw medewerker in het re-integratieproces zit en niet kan terugkeren naar de oude functie. Of wanneer hij vastloopt in zijn eigen functie. Het is dan van belang te kijken waar nog wel mogelijkheden liggen. Bij loopbaanoriëntatie kijkt ons mobiliteitscentrum samen met de medewerker naar twee zaken. We zoeken dan naar een nieuwe functie in het verlengde van de eigen belangstelling van de medewerker. Ook kijken we naar wat, ondanks de beperking, passend is bij de medewerker. Alle bezoeken zijn persoonlijk en vinden aan huis plaats. We stemmen ieder traject af op de persoon en bekijken wat de behoeftes van de kandidaat zijn.

Outplacement & loopbaanbegeleiding

Het resultaat van loopbaanoriëntatie kan o.a. loopbaanbegeleiding of outplacement zijn. Welke talenten heb je in jouw organisatie en hoe zet je deze optimaal in? Bij loopbaanbegeleiding geef je jouw medewerker de regie over zijn loopbaan. In de waan van de dag neem je veelal geen tijd om stil te staan bij de loopbaanwensen van jouw medewerkers. Of misschien is het al te laat en ligt uitval op de loer. Laat jouw medewerkers denken in mogelijkheden in plaats van bedreigingen, dat voorkomt uitval.

Outplacement is een sociale en voordelige optie om een vastgelopen situatie met jouw medewerker te doorbreken. Het traject is mensenwerk én maatwerk gericht op de belastbaarheid, competenties en talenten van de medewerkers. Tijdens een intake achterhalen we wat jouw medewerker kan en wil en welke koers we gaan volgen. Op deze manier wordt hij doeltreffend naar een nieuwe werkplek begeleid.

Ben je geïnteresseerd geraakt of zijn er nog vragen?

Neem gerust contact op met de afdeling mobiliteit via 088 020 34 46 of stuur een e-mail naar arbodienst@care-group.nl

We komen gewoon bij de werknemer thuis. Wel zo vertrouwd.

Loopbaanoriëntatie