Voor beide partijen een oplossing

Het kan ineens gebeuren: jouw werknemer loopt vast in zijn of haar huidige baan. Of het blijkt tijdens een verzuimperiode dat een terugkeer naar de eigen werkplek niet meer mogelijk is. Arbeidsmobiliteit voor werknemers kan dan door middel van herplaatsing –  zowel binnen als buiten de organisatie – uitkomst bieden. Onze experts bieden jou en de werknemer hierin graag de juiste begeleiding. Hiervoor schakelen wij ons eigen netwerk in en activeren jouw werknemer om te solliciteren. De bewustwording om binnen zijn of haar mogelijkheden weer op een gezonde manier aan het werk te gaan, staat centraal.

Eigen mobiliteitscentrum

De Care Group heeft haar eigen mobiliteitscentrum waarin (zieke) werknemers begeleid worden die vastlopen in hun baan. Dit kan van ‘ziek naar werk’ en van ‘werk naar werk’ zijn. Bijvoorbeeld bij (langdurig) verzuim zoals bij re-integratie spoor 1 en 2 trajecten. Of bij een conflictsituatie of disfunctioneren van jouw werknemer. Naast de herplaatsingstrajecten kunnen wij ook de arbeidsovereenkomst van de werknemer overnemen. Soms is het beter als werkgever en werknemer op een goede manier afscheid van elkaar nemen. Contractovername is in dat geval een passende oplossing.

''Dankzij de Care Group heb ik mijn roeping als coach gevonden!''

Ruscha Verhoef – van werk naar werk