Arbowet 2017

Op 19 juni 2017 is de officiële bekendmaking van de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit gepubliceerd. Na twee keer te zijn uitgesteld, is de nieuwe wet per 1 juli 2017 in werking getreden.

Volgens de officiële bekendmaking in het Staatsblad, is zowel de vernieuwde Arbowet als het gewijzigde Arbobesluit op 1 juli 2017 ingegaan. Door de wijzigingen moet de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening verbeterd worden en preventie meer centraal staan in het arbobeleid.  

Belangrijkste wijzigingen

Belangrijkste wijzigingen in de nieuwe arbowet

De wijzigingen in de Arbowet richten zich voornamelijk op betere preventie. Het doel van de regering is om beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk te voorkomen.

 • In het basiscontract arbodienstverlening worden de afspraken over arbodienstverlening vastgelegd.
 • Handhaving & toezicht: de Inspectie SZW krijgt ruimere mogelijkheden voor sancties ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.
 • Werknemers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
 • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 • Iedere werknemer heeft toegang tot de bedrijfsarts via een 'open spreekuur'.
 • Het medezeggenschapsorgaan (OR) krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker.
 • Een goede samenwerking tussen arbodienstverleners, het medezeggenschapsorgaan (OR), de preventiemedewerker en de werkgever, teneinde een zo goed mogelijk arbobeleid te realiseren.

Boetes Inspectie SZW bij overtreden Arbowet

Inspectie SZW controleert of organisaties zich houden aan de verplichtingen uit de Arbowet. Bij controles kan Inspectie SZW (direct) een boete opleggen als er een overtreding wordt geconstateerd. Dat kan flink oplopen.

Meer informatie staat in onze blog 'Boetes arbowetgeving'.

Download meer informatie:
Terug naar overzicht
"Uniek dat jullie ook op zaterdag keuren, mijn jongens zitten doordeweeks verspreid in de regio"
een Bouwbedrijf
Twitter
 • @CareGroupNL

  Stop #pesten nu. Ook op de werkvloer. Naar schatting zijn er 4 miljoen extra #verzuimdagen per jaar en heeft 1 op dtwitter.com/i/web/status/1…ai

  1 dag geleden

 • @CareGroupNL

  Happy birthday to... me! De Care Group bestaat vandaag namelijk 17 jaar en dat is wel een momentje van stilstaan watwitter.com/i/web/status/1…KZ

  8 dagen geleden

Facebook LinkedIn
Website door Merk Meester
omdat gezond zijn
beter werkt