Van Werk naar Werk

Een passende loopbaan binnen of buiten uw bedrijf

Uw medewerkers zijn de pijlers van uw organisatie. U zorgt goed voor uw mensen. Ook als iemand vastloopt in zijn baan, lost u dit op een daadkrachtige manier op. De Care Group kan u op verschillende manieren van dienst zijn. Samen zoeken we naar mogelijkheden voor een passende loopbaan binnen of buiten uw bedrijf. Van 'Werk naar Werk' noemen wij dat. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • u heeft te maken met ontslag, een dreigend ontslag of boventalligheid van personeel;
 • er is een belangrijk verschil van inzicht ontstaan tussen u en uw medewerker en u heeft het gevoel hierin niet verder te komen (conflictsituatie);
 • uw medewerker zit niet op zijn plek in zijn functie of er is zelfs sprake van disfunctioneren.

Onze aanpak

 1. Opdrachtformulering
  Wij stemmen met u de doelstelling van de begeleiding af.
 2. Intakegesprek
  Wij bespreken met uw medewerker de doelstelling van de begeleiding en de randvoorwaarden en toetsen in hoeverre u en uw medewerker op één lijn zitten over de doelstelling.
 3. Terugkoppeling
  Wij informeren u over de resultaten van het intakegesprek.
 4. Trajectplan
  Indien er overeenstemming is over een loopbaanoriëntatietraject en of outplacementtraject dan leggen wij in overleg met uw medewerker de acties en afspraken vast in een Trajectplan dat door alle betrokkenen wordt ondertekend. Kenmerkend voor onze manier van werken, is dat we altijd één-op-één begeleiden; uw medewerker krijgt een persoonlijke coach.
 5. Beëindigingovereenkomst
  Indien er tevens sprake is van een beëindigingovereenkomst dan verzorgt onze juridische afdeling de administratieve afhandeling.
 6. Voortgangsrapportages
  Na ondertekening van het trajectplan start de begeleiding. U ontvangt gedurende de begeleidingsperiode vijf keer een schriftelijke voortgangsrapportage.
 7. Overname arbeidsovereenkomst, een uniek alternatief!
  De Care Group neemt de arbeidsovereenkomst over voor de duur van minimaal 6 maanden en begeleidt voor bepaalde tijd uw (ex)medewerker naar een passende functie elders. Een kostenbesparend en risicoverkleinend alternatief voor u én een grotere kans voor  uw medewerker om elders weer aan de slag te komen volgens het principe 'van Werk naar Werk'.
Download meer informatie:
Terug naar overzicht
"Wij zijn een volcontinu bedrijf, top dat de Care Group om 07.00 uur met de PMO's kan beginnen"
een klantTwitter
 • @CareGroupNL

  Stop #pesten nu. Ook op de werkvloer. Naar schatting zijn er 4 miljoen extra #verzuimdagen per jaar en heeft 1 op dtwitter.com/i/web/status/1…ai

  1 dag geleden

 • @CareGroupNL

  Happy birthday to... me! De Care Group bestaat vandaag namelijk 17 jaar en dat is wel een momentje van stilstaan watwitter.com/i/web/status/1…KZ

  8 dagen geleden

Facebook LinkedIn
Website door Merk Meester
omdat gezond zijn
beter werkt