Inspelen op verzuim

Een gezonde werkvloer: uw verzuim is onze zorg!

U bent werkgever en zoekt een proactieve partner om samen op een eigentijdse manier handen en voeten te geven aan uw verzuimbeleid.

Alles onder één dak
Wij helpen u graag! De Care Group is een landelijk werkende arbodienst met een proactieve aanpak volgens 'verzuimmanagement nieuwe stijl'. Als expert op het gebied van terugdringen, voorkomen en doorbreken van verzuim zorgen wij ervoor dat uw schadelast beperkt blijft. Kortom, met alle mogelijkheden onder één dak spelen wij optimaal in op uw verzuim.

Uw voordelen

  • Landelijke dekking
  • Alles onder 1 dak
  • Unieke combinatie Care Manager-Bedrijfsarts
  • Korte lijnen en flexibel
  • Gericht op duurzame inzetbaarheid
  • Kwalitatieve verzuimapplicatie inclusief verzuimanalyse
  • Digitale artsagenda

Binnen onze dienstverlening zijn alle specialisten vertegenwoordigd. Bedrijfsartsen, keuringsartsen, arbeidsdeskundigen, psychologen, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening om maar een aantal voorbeelden te noemen. De inzet van specialisten wordt afgestemd op de verzuimproblematiek in uw bedrijf.

Medische Keuringen

Tevens zijn wij sinds 1989 de specialist op het gebied van medische keuringen, zoals PMO's (Preventief Medisch Onderzoek), beroepskeuringen, acceptatie/verzekeringskeuringen en check-ups. Onze artsen zijn BIG-geregistreerd en waarborgen optimale kwaliteit en betrouwbaarheid.

"Als mijn werknemer zich ziek gaat melden door schuldenproblematiek ben ik véél duurder uit dan wanneer ik budgetcoaching van de Care Group inschakel"
een klantArbowet 2017

Lees meer

Verzuimbegeleiding

U heeft als organisatie te maken met zieke medewerkers. Dit kan gaan om kort, frequent, grijs, middellang of langdurig verzuim. Net als u alles voor elkaar heeft, wordt u geconfronteerd met (langdurig) zieke medewerkers. Dit brengt veel kosten en regelwerk met zich mee.

Lees meer

Onze diensten; korte lijnen met ons eigen specialistennetwerk

Met ons eigen specialistennetwerk zijn onze lijnen kort en ondersteunen wij u met meerdere specialistische diensten in schadelastbeperking. Tijdige inzet van relevante specialisten komt ten gunste van uw verzuimcijfers en kan WIA-instroom voorkomen.

Lees meer
Re-integratie, herplaatsing

Arbeidsmobiliteit; uw medewerker loopt vast in zijn baan

Uw (zieke) medewerker loopt vast in zijn baan. Dit kan om allerlei redenen zijn, bijvoorbeeld bij (langdurig) verzuim, boventalligheid van personeel, een conflictsituatie of disfunctioneren. Overname van het arbeidscontract door de Care Group kan een optie zijn.

Lees meer
Nieuwe Ziektewet BeZaVa

Eigenrisicodrager Ziektewet

Uw zieke (ex-)medewerkers in 2015 zijn bepalend voor de premie van werkgevers in 2017. Een werkgever betaalt voor een flexwerker die tijdens of kort na afloop van het contract in de Ziektewet en vervolgens in de WGA belandt.

Lees meer
stethoscoop

Medische bedrijfskeuringen; 24/7 op iedere gewenste locatie

U vindt de gezondheid van uw medewerkers belangrijk. Ook in preventieve zin. De Care Group is sinds 1989 dé specialist in thuis- en bedrijfskeuringen en beschikt over een landelijk dekkend netwerk van gecertificeerde en geregistreerde keuringsartsen.

Lees meer

Verzuimverzekeringen; interventies vaak gedekt

U wilt graag uw verzekeringen efficiënt aan laten sluiten op uw verzuimbeleid. Succes Verzekerd is onderdeel van de Care Group en gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van verzuim, WIA, zorg en arbeidsongeschiktheid.

Lees meer
Twitter
Facebook LinkedIn
Website door Merk Meester
omdat gezond zijn
beter werkt