Overig

Check hier werkstress (PSA) in jouw organisatie

Het is al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico’s; psychosociale arbeidsbelasting (ook wel PSA). Maar hoe meet je dat nou precies en hoe meet je het in jouw organisatie?

Voorkom uitval
In de Arbowet wordt onder psychosociale arbeidsbelasting het volgende verstaan: ‘factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken’. Het kan hierbij gaan om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. Deze factoren kunnen grote impact hebben op het werk. Ze kunnen namelijk leiden tot psychische overbelasting wat weer kan leiden tot stressverschijnselen, ziekteverzuim en uiteindelijk uitval of arbeidsongeschiktheid. Hoe een werknemer zich voelt op de werkvloer, heeft dus niet alleen invloed op zijn functioneren, maar ook op zijn gezondheid. Als werkomstandigheden, zoals de psychische druk en de omgang met anderen, niet goed zijn, kan er werkstress ontstaan (PSA). Werknemers die te maken hebben met PSA raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kost de werkgever veel geld.

Werkstress-check
Volgens arbeids- en organisatiedeskundige Cecile de Roos heeft negen van de tien bedrijven geen beleid op PSA en doet ze geen verdiepend onderzoek. De zelfinspectietool heeft voor organisaties dan ook een belangrijke signalerende werking. Het is vaak een lastig onderwerp om te controleren of je als bedrijf voldoet aan de vereisten voor werkdruk en ongewenst gedrag. Het is veel makkelijker om na te gaan of er wel aan de brandveiligheidsvoorwaarden is voldaan. ”Als arbeids- en organisatiedeskundige kom ik bij verschillende bedrijven” geeft De Roos aan. “De vragen die je daar stelt zitten impliciet in het hoofd van iedere arbeids- en organisatiedeskundige.” Dat zijn de vragen die terugkomen in de zelfinspectietool. De tool is dan ook een heel goed startpunt om naar psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in je organisatie te kijken. Na het invullen van deze tool krijg je inzichtelijk welke stappen je nog moet nemen om aan de Arbowet te voldoen. Het is daarom een must voor iedere organisatie om met deze tool te starten voordat je verder de inhoud induikt om beleid op PSA aan te passen.’

“Burnout is een gezonde reactie op een ongezonde situatie”, aldus Cecile de Roos. En hoe waar is dat! Zij helpt je graag verder met de inhoud en bij het opstellen of verdiepen van PSA-beleid.

Ben je geïnteresseerd?

Neem gerust contact met ons op via 088 020 34 46 of stuur een e-mail naar arbodienst@care-group.nl