Reactie op programma Radar

Op maandag 26 februari 2018 was er een uitzending van het programma Radar met het onderwerp: Zorgen om onafhankelijkheid bedrijfsarts.

Onze reactie als gecertificeerde arobdienst is als volgt.

Als gecertificeerde arbodienst worden we in het kader van de ISO-normering streng gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving (waaronder het omgaan met medische informatie en de verwerking van persoonlijke gegevens). Naar aanleiding hiervan bepaalt de certificatie-instelling of het ISO-certificaat behouden blijft/verlengd wordt.  

Onze Care Managers en verzuimconsulenten zullen nooit een diagnose stellen of een medisch oordeel geven en bepalen niet of een werknemer wel of niet ziek is. Dat is de taak van de bedrijfsarts. De Care Managers en verzuimconsulenten werken onder taakdelegatie (verlengde arm) van onze stafarts, waardoor zij medische informatie mogen uitvragen (maar geen medisch oordeel geven). De bedrijfsartsen zijn onafhankelijk en onpartijdig. Zij geven hun oordeel op basis van het onderzoek van de zieke werknemer, van toepassing zijnde richtlijnen (afkomstig van onder andere hun bedrijfsartsenvereniging) en eventueel medische informatie van behandelaren. 

In uw arbocontract met de Care Group is in artikel 10 opgenomen dat ons klachten- en privacyreglement op onze openbare website is opgenomen. Bij twijfel aan de oprechtheid van de bedrijfsarts kan een werknemer een klacht indienen. Als gecertificeerde arbodienst nemen wij deze klacht serieus en direct in behandeling. Tevens heeft uw werknemer altijd het recht om een second opinion op te vragen. Ook dit is vermeld in uw arbocontract.  

Er zijn niet-gecertificeerde arbodiensten die niet volgens de strenge richtlijnen werken. Het is ons niet bekend of de arbodiensten uit het programma Radar gecertificeerd zijn.

Terug naar overzicht
"Uw concurrent heeft een lange wachtlijst. Fijn dat ik morgen al voor de keuring terecht kan"
een cliënt
Twitter
  • @CareGroupNL

    Stop #pesten nu. Ook op de werkvloer. Naar schatting zijn er 4 miljoen extra #verzuimdagen per jaar en heeft 1 op dtwitter.com/i/web/status/1…ai

    1 dag geleden

  • @CareGroupNL

    Happy birthday to... me! De Care Group bestaat vandaag namelijk 17 jaar en dat is wel een momentje van stilstaan watwitter.com/i/web/status/1…KZ

    8 dagen geleden

Facebook LinkedIn
Website door Merk Meester
omdat gezond zijn
beter werkt