Blog

Nieuwe rolverdeling verzuim

Nieuwe rolverdeling

De rolverdeling in de verzuimwereld is in beweging!

Wij maken het je makkelijker maar niet altijd eenvoudiger!
Met dit gegeven schrijft OVAL (brancheorganisatie van arbodiensten) ons, als gecertificeerde arbodienst, nieuwe richtlijnen voor m.b.t. de rollen van verzuimconsulent en casemanager. Dit wordt in het kader van de certificering gecheckt door DNV (uitvoerder certificering arbodiensten). Als volgt: wie in taakdelegatie (TD) werkt en dus medisch mag uitvragen, mag alleen contact hebben met de (zieke) medewerker. De hierbij verkregen informatie mag (en mocht) niet met de werkgever gedeeld worden.

Rollen verzuimconsulent en casemanager

Nu gaat men een stapje verder en stelt dat de verzuimconsulent (in TD) geen contact met jou als werkgever (dus alleen met de medewerker) mag hebben maar de casemanager (niet in TD) mag dat wel. Dat betekent in de praktijk dat de casemanager jouw aanspreekpunt, sparringpartner en rechterhand is. Samen met de casemanager bepaal je welke interventie of ander traject voor de medewerker op zijn plaats is. Daarbij kan de casemanager ook bijvoorbeeld strategisch overleg hebben met jou of de leidinggevende (op locatie) met als uitgangspunt; wie gaat er de komende maand ziek worden? Dit kan afgeleid worden uit de toename meldingsfrequentie, verandering in gedrag of terugloop in output. Zo komen we meer aan de preventieve kant van verzuim. Ook is er de mogelijkheid om bijvoorbeeld langerlopende dossiers terug te kijken. Wat kunnen we daaruit leren en hoe kunnen we meer de regie terugkrijgen bij de leidinggevende of jou als HR manager.

Praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB)

Een andere ontwikkeling is de ‘praktijkondersteuner bedrijfsarts’ (POB). De POB kan in plaats van de bedrijfsarts tegen een lager tarief sneller consulten draaien. De probleemanalyse (PA), eerstejaarsevaluatie, opstellen inzetbaarheidsprofiel (IZP) en het actueel oordeel (AO) moeten wel worden uitgevoerd door de bedrijfsarts. Alle andere consulten kunnen worden uitgevoerd door de POB. De POB is een senior casemanager die in taakdelegatie (TD) van de bedrijfsarts werkt en daarbij een aanvullende opleiding taakdelegatie heeft afgerond.

Formats rollen

Rol verzuimconsulent & missie, visie en uitvoering 80-20 regel

Rol casemanager

Rol POB-BA