Overig

Loondoorbetaling bij ziekte

Als vaste medewerkers ziek worden, betaalt de werkgever hun salaris door. Bij langdurige ziekte krijgt de werknemer max. twee jaar minstens 70% van het loon. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en voor het verlenen van toegang tot de bedrijfsarts. Zowel werkgever als -nemer zijn verantwoordelijk voor re-integratie. Re-integreren kan in de oude functie of in ander werk bij hetzelfde bedrijf. Dat noemen we het ‘eerste spoor’. Het ‘tweede spoor’ is re-integratie bij een andere werkgever.

Na 2 jaar ziekte, volgt de arbeidsongeschiktheidskeuring. Blijkt bij deze keuring ‘aan de WIA-poort’ dat de werkgever zich de afgelopen twee jaar onvoldoende heeft ingezet voor re-integratie (bij de RIV-toets), dan kan er een loonsanctie volgen. Werkgevers kunnen zich privaat verzekeren voor de kosten van loondoorbetaling. Daarnaast bieden sommige verzekeraars nu een pakket aan met arbo- en re-integratiedienstverlening. Het overgrote deel van de werkgevers is momenteel verzekerd.

Heb je vragen over een zieke medewerker? Of ben je misschien zelf ziek en heb je hier vragen over? We helpen graag!

Bron: Inspectie SZW