Overig

Kabinet bezorgd om toenemend ziekteverzuim

1974 versus 2021

Prijkt in een krantenkop uit 1974! Minister Boersma (Sociale Zaken) liet destijds in 200 bedrijven onderzoek doen naar de werkomstandigheden. Onderzoeksvraag toen  ‘kan de arbeidssituatie zo verbeterd worden dat de oorzaken van geestelijke spanningen kunnen worden weggenomen?’ Mentale problemen die voortkomen uit werk vormden bijna 50(!) jaar geleden al een belangrijke oorzaak voor het stijgend aantal gevallen van ziekte en ziekteverzuim in het bedrijfsleven.

PSA verzuim is dus iets van alle tijden!

Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed TNO recent onderzoek naar de oorzaken, gevolgen en risicogroepen van burn-outklachten. Uit dit onderzoek komt dat deze klachten veroorzaakt worden door een opeenstapeling of combinatie van verschillende factoren (het werk, de persoon zelf en de maatschappij). Zie de Infographic van TNO.

Bas van ’t Wout (Staatssecretaris SZW) geeft in een reactie op het onderzoek aan dat psychosociale arbeidsbelasting (PSA) één van de belangrijkste arbeidsrisico’s is dat jaar naar jaar toeneemt. Op dit moment is het aantal medewerkers met deze klachten hoog. De keiharde getallen van 1,3 miljoen(!) mensen met burn-outklachten en de 3,1 miljard aan kosten voor werkgevers per jaar bevestigen dit!

klik hier voor de infographic TNO

Ontoereikende RI&E

Vorige week ontvingen wij een brief van Inspectie SZW. Hierin werd aangegeven dat zij al enige jaren inspecties bij bedrijven uitvoeren om toe te zien op welke wijze werkgevers invulling geven aan de verplichting om arbobeleid te voeren op PSA o.a. ook op de onderwerpen discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag.

Een onderbelicht onderwerp bij veel werkgevers volgens Inspectie SZW. In 80% van de gevallen moest er gehandhaafd worden, omdat naast het ontbreken van de overige beleidsinstrumenten vaak werd geconstateerd dat de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op dit punt ontoereikend was. In veel gevallen was het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting (PSA) slechts marginaal in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) benoemd en uitgewerkt. Onderwerpen als discriminatie, pesten en (seksuele) intimidatie kwamen vaak niet of nauwelijks aan de orde of werden onvoldoende uitgediept. Daarom is door Inspectie SZW besloten om dit onderwerp meer op de kaart te zetten.

Is jouw organisatie voorbereid op een dergelijke inspectie?

Kennisuitwisseling

Mede door inzet van gecertificeerde arbodiensten en arbodeskundigen wil Inspectie SZW bijdragen aan de nodige informatie en kennisuitwisseling tussen toezichthouder en arbo-adviseur. Met als doel een betere beleidsborging bij bedrijven. Onze visie, ervaring en werkwijze op dit gebied hebben wij tijdens een verhelderende telefonische afspraak met de inspecteur kunnen delen.

Conclusies

We kunnen de balans opmaken van het krantenartikel van 47 jaar geleden, het recente onderzoek van TNO, de bevindingen van de Inspectie SZW & onze eigen ervaring!

  1. Verzuim door psychosociale arbeidsbelasting is van alle tijden.
  2. Het ontwikkelen van burn-outklachten hangt niet alleen samen met werk.
  3. PSA is nog altijd geen populair of bekend onderwerp.
  4. 1,3 miljoen mensen met burn-outklachten is écht te veel.
  5. Het kost werkgevers onnodig veel geld.

PSA van toen, van nu & van de toekomst

Wij geloven dat psychosociale arbeidsbelasting (PSA) ook in de aankomende jaren een grote rol blijft spelen op het gebied van verzuim! Maar met de kennis van nu zowel bij werkgever, leidinggevende als de medewerker zelf kan er door een tijdige signalering sneller tot de oorzaak gekomen worden. Zo kan de herstelperiode eerder worden ingezet.

Zet PSA op de agenda!

Wil je je PSA-beleid aanscherpen of in kaart brengen? Dan is dit het moment! Want onze arbeids- en organisatiedeskundige Cecile de Roos helpt je! Informatie?

Mail of bel ons arbodienst@care-group.nl | 088 020 3446 en vraag naar Joyce.

Take Care!