Blog

De positieve effecten van ons nieuwe ‘Aandachtsconsult’

Door de coronacrisis merken we bij zowel medewerkers als werkgevers veel angst om (weer) aan het werk te gaan. Ze leven in onzekerheid want wat voorheen de vertrouwde werkomgeving was, voelt nu door tal van omstandigheden opeens minder prettig aan. Fred Koster (directeur Care Group) vroeg zich af of dit gevoel wel altijd even terecht is. En vooral: wat wij als arbodienst kunnen doen om dit te veranderen. Tijdens ons telefonische Aandachtsconsult brengen we de angsten rondom werken tijdens corona in beeld, relativeren we en geven we praktische handvatten waar de medewerker en werkgever direct mee aan de slag kunnen. Iets voor jou of jouw medewerker? Lees verder…

Hoe het consult is ontstaan

Zoals we hiervoor al aangaven, is het consult eigenlijk ontstaan door de vele vragen die wij als arbodienst kregen van medewerkers en werkgevers rondom de coronasituatie op de werkvloer. Vooral mensen in risicogroepen vroegen zich af wat de consequenties voor hen waren als zij weer aan het werk ‘moesten’. De binnenkomende vragen waren en zijn heel verschillend, maar kunnen we wel allemaal onder dezelfde noemer scharen: het Aandachtsconsult. ”Het eerste consult – wat we telefonisch voerden – bleek zo waardevol en helder te zijn, dat we dit serieus wilden aanvliegen om zo nog meer werkgevers en medewerkers te ondersteunen. En met succes, want momenteel zijn we de 150 consulten gepasseerd!”, aldus Fred Koster.

Wat behandelen we tijdens het consult?

Eigenlijk komen er tijdens het consult meerdere facetten over de omgeving van de desbetreffende medewerker aan bod. Fred: ”We bespreken heel uitvoerig iemands persoonlijke situatie en behandelen hierin de belangrijkste zaken. We vragen volgens de RIVM richtlijnen naar iemands onderliggende aandoeningen. Denk hierbij aan COPD, astma, diabetes of andere medische beperkingen. Daarna bespreken we zijn of haar thuissituatie. Je kan namelijk zelf nog zo gezond zijn, als jouw partner onderliggende aandoeningen heeft, is het natuurlijk opletten geblazen. Of denk bijvoorbeeld aan de ouders van de medewerker: zijn ze kwetsbaar? En zoek je ze op? Alles wordt meegenomen. Zo vragen we ook naar iemands lifestyle en behandelen we belanghebbende zaken zoals gewicht, sportgedrag, rookgewoontes etc. Verder kijken we nog naar de werkomgeving van de medewerker. Hoe ziet die eruit? Heb je voldoende beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handgel indien nodig? En worden de regels ook door jouw collega’s in acht genomen? En zo nee, hoe kan je dit aanvliegen?” Het is een uitgebreid en intensief gesprek en duurt al gauw ca. 30 minuten. Aan de hand van de besproken onderwerpen bepaalt de Care specialist of er een consult bij de bedrijfsarts moet plaatsvinden of dat werkhervatting misschien – met een aantal kleine aanpassingen – mogelijk is. Een medewerker heeft vaak zelf meer invloed dan hij van tevoren denkt en ook dit wordt door het consult vaak duidelijk. Zo blijkt ook dat mensen vaak niet uitvallen door corona zelf, maar door de stress die zij ervan ondervinden. Een Aandachtsconsult kan daarom op preventief vlak veel meerwaarde brengen.

De geluiden achteraf…

Veel mensen zijn gezond, hebben geen onderliggende aandoeningen of familie in de risicogroep en kunnen vaak met de juiste handvatten en adviezen weer aan het werk. Het is belangrijk om voor jezelf de balans op te maken m.b.t. de risico’s, de aanpassingen die je tot nu hebt gedaan en wat je nog kan doen om risico’s te ondermijnen. ”Ik belde met een mevrouw die zo vreselijk bang was. We bespraken samen waar die angst vandaan kwam, waar ze zo bang voor is en wat er realistisch gezien nu écht kan gebeuren. De risico’s voor haar bleken minimaal en ze was na het gesprek ontzettend opgelucht. Dat was voor haar, haar werkgever en mij een mooie uitkomst”, aldus Fred. Werkgevers kunnen zelf vaak ook meer aanpassen; denk aan de werkzaamheden van de medewerker in een andere ruimte laten hervatten, überhaupt de werkzaamheden tijdelijk aanpassen of een duidelijk plakkaat op de deur plakken waarop staat dat mensen deze ruimte niet mogen betreden. Duidelijkheid is in deze periode belangrijk voor iedereen.

Het Aandachtsconsult schept duidelijkheid en biedt perspectief voor zowel de medewerker als de werkgever. Het is fijn om te weten waar je aan toe bent. Zou dit consult ook iets zijn voor jou of jouw medewerker? Bel ons gerust op 088 020 34 46 zodat we kunnen kijken of, hoe en waar wij kunnen inspringen.