Overig

Arbowet nog steeds door de meeste bedrijven niet nageleefd

Slechts een derde van de bedrijven voldoet aan de Arbowet blijkt uit het nieuwste onderzoek van de Inspectie SZW. We kruipen dus weer even noodgedwongen op de Juf Ank-stoel. Ondanks dat de cijfers ten opzichte van voorgaande jaren wel verbetering laten zien, zijn de arbozaken bij veel bedrijven nog niet op orde. Arbo is nooit het meest sexy onderwerp binnen een organisatie geweest. Geld, groei of innovatie is dat vaak wel. Verzuim wordt vaak als lasten- en kostenpost gezien waar we ons liever niet mee bezighouden. We vragen ons dan af: hoe wil je als organisatie groeien terwijl je de bouwstenen (het personeel) niet als belangrijkste fundament ziet? De organisaties die het hardst groeien, investeren ook het meest in de veiligheid, gezondheid en het geluk van het personeel. Als arbodienst natuurlijk geweldig om daaraan bij te mogen dragen.

Om aan de wet te voldoen is het belangrijk om:

  • een preventiemedewerker in dienst te hebben;
  • bedrijfshulpverlening klaar te hebben staan;
  • een overeenkomst met een gecertificeerde arbodienst te hebben;
  • de risico-inventarisatie & -evaluatie op orde te hebben.

Slechts eenderde van de bedrijven houdt zich aan de Arbowet

Is bovenstaande bij jou nog niet het geval? Kom dan gauw in actie want op ‘onnodige’ boetes zit geen één organisatie te wachten.