Disclaimer

De informatie op deze website is door de Care Group met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Eigendoms- en auteursrecht van alle teksten en beelden op deze webpagina’s behoren toe aan de Care Group of aan expliciet op de betreffende pagina vermelde auteurs en/of fotografen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Care Group wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

De website bevat links naar internetsites en/of informatiebronnen van andere organisaties en instellingen. De Care Group is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd en kan tevens niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

De informatie op deze website is bedoeld voor algemeen gebruik. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke, toestemming van de Care Group.

"Als mijn werknemer zich ziek gaat melden door schuldenproblematiek ben ik véél duurder uit dan wanneer ik budgetcoaching van de Care Group inschakel"
een klant
Twitter
Facebook LinkedIn
Website door Merk Meester
omdat gezond zijn
beter werkt