Overig

Medewerker langdurig ziek? Corona géén excuus voor re-integratie

Is je medewerker langdurig ziek en is het onzeker of hij tijdig herstelt voor zijn eigen werk? Corona is voor het UWV geen excuus voor re-integratie. Sterker nog, corona zorgt ervoor dat functies of structuren binnen een organisatie zijn veranderd. Misschien wel dusdanig dat dit nieuwe (on)mogelijkheden met zich meebrengt. Schakel hiervoor op tijd een arbeidsdeskundige in. Deze kan met een arbeidsdeskundig onderzoek checken wat de kansen en belemmeringen zijn m.b.t. de re-integratie van de medewerker. Wil je niet voor verrassingen komen te staan bij het UWV? Lees verder…

Het UWV is genadeloos

Werkgevers denken vaak nog – ten onrechte – dat ze weinig kunnen doen aan de re-integratie van hun zieke medewerker. Re-integratie staat überhaupt meestal laag op het prioriteitenlijstje. Ten onrechte vindt arbeidsdeskundige Judit Wassing: ”Als een zieke medewerker bij het UWV wordt aangemeld en er zijn door de werkgever re-integratiekansen gemist, dan is het UWV genadeloos. Als werkgever ben je dan meteen de Sjaak.” Zieke medewerkers worden sneller vergeten omdat zij niet meer 100% deel uitmaken van het proces. ”Een gemiste kans”, aldus Wassing. ”Situaties veranderen voortdurend en dit vraagt dus ook om een continue beoordeling m.b.t. de re-integratie. En, juist nu sommige werkgevers moeite hebben het hoofd boven water te houden, is het belangrijk de mogelijkheden van arbeidsongeschikte medewerkers in kaart te brengen. Als werkgever kan je alle hulp van medewerkers gebruiken, daarnaast laat je hiermee zien dat je een sociale werkgever bent die naar iedereen omkijkt.”

Beide partijen verantwoordelijk voor re-integratie

Re-integratie stond door corona voor veel werkgevers op een laag pitje. Toch werden er wel de nodige arbeidsdeskundige onderzoeken uitgevoerd en werd men ook hierin creatiever. Zo werken onze arbeidsdeskundigen nu met uitgebreidere vragenlijsten die medewerker en werkgever vooraf invullen. Wassing: ”Beide partijen zijn samen verantwoordelijk voor wat betreft de re-integratie. Het is goed om ze met de vragenlijsten nog beter te laten meedenken. Voor ons zijn de vragenlijsten van belang om een situatie beter in te schatten en te kunnen meedenken in de mogelijkheden. We voeren ook arbeidsdeskundige onderzoeken via videobellen. Werkt handig en is voor sommige functies een goed alternatief, zolang je je maar goed voorbereidt, de juiste vragen stelt en doorvraagt.”

Creatiever door en na corona

Volgens Wassing is het – nu de coronamaatregelen versoepelen – zaak om creatiever de mogelijkheden voor re-integratie te onderzoeken. ”De versoepelingen laten ons nadenken hoe we weer actief kunnen deelnemen aan het bedrijfs- en arbeidsproces. Het is belangrijk dat iedereen weer wordt aangewakkerd en dat ook de vakantieperiode – die voor de deur staat – geen excuus voor vertraging is voor het UWV.” Uiteindelijk wil je als organisatie het juiste doen voor jezelf als de medewerker. Dit begint bij het onderzoeken naar – en inzetten van – alle mogelijkheden, nietwaar?

Financieel voordeel voor werkgevers

Re-integratie is voor veel werkgevers een ‘minder interessant’ of lastig onderwerp omdat er veel bij komt kijken. Toch is het, ook vanuit financieel oogpunt, voordelig om op tijd en op een juiste manier te starten met re-integratie als een medewerker langdurig ziek is. Een arbeidsdeskundige kan sparren en adviseren wanneer je tegen bepaalde vragen aanloopt. Ook kijkt de AD’er praktisch naar situaties en kan deze goed inschatten hoe iemand met een beperking toch aan het werk kan. Wacht niet met in actie komen en kijk in spoor 1 (eerste jaar ziekte) al naar de mogelijkheden.

Heb je hier vragen over of hulp bij nodig? Neem gerust contact met ons op! Meer over het arbeidsdeskundig onderzoek en onze aanpak lees je hier.