Blog

In gesprek met de casemanager tijdens corona

De berichtgeving over corona is weinig positief. Logisch ook, want zoveel profijt hebben we niet van de huidige situatie. Niemand niet. Maar naast alle ellende, angst en onzekerheid, merkten wij als arbodienst de afgelopen weken ook iets goeds en moois. We gingen erover in gesprek met casemanager Jacolien Lijs…

Wat namelijk in de afgelopen onrustige en verwarrende tijd best opmerkelijk was, is het feit dat medewerkers met milde klachten zich ziek meldden terwijl ze dit helemaal niet wilden: ‘‘Mag ik alstublieft weer werken? Ik mis het zo..’’, ‘‘Ik verveel me thuis’’, ‘‘Ik ben alleen nog maar verkouden, mag ik weer?’’ Het zijn enkele geluiden die we de afgelopen weken veel hebben gehoord. En ondanks deze negatieve situatie, vinden wij dat heel positief. Veel medewerkers zijn namelijk enorm betrokken, meelevend en loyaal naar hun werkgever (en naar ons, de arbodienst).

Praktisch en creatief blijven denken

Wat we verder merken, is dat werkgevers in grote onzekerheid leven en niet weten hoe ze handen en voeten aan deze situatie kunnen geven: ‘‘Wat is het best voor onze medewerker?’’ ‘‘Hoe kunnen we blijven draaien en ondertussen toch RIVM verantwoord werken?’’ Het valt niet mee. Casemanager Jacolien vliegt de meeste casussen en vraagstukken heel praktisch aan. ‘‘De richtlijnen vanuit het RIVM zijn natuurlijk leidend, maar er zijn meer mogelijkheden op de werkvloer dan de meesten denken. We hebben te maken met de AVG, maar het is redelijk makkelijk om zelf na te gaan of een medewerker een risico vormt op het werk of niet. Het is vooral belangrijk dat medewerker en werkgever met elkaar in gesprek blijven over de risico’s en mogelijkheden, dat komt ook nog eens ten goede van hun onderlinge relatie. Ook kennen zij hun eigen werkomgeving als de beste en kunnen ze vaak zelf goed inschatten wat wel en niet verantwoord is. Wij zijn er natuurlijk wel om te adviseren en waar nodig creatieve oplossingen te bedenken. Zo hadden we onlangs een medewerker die volgens de bedrijfsarts wel mocht werken, maar niet durfde. Bleek dat hij vooral tegen het begin van de werkdag op zag, wanneer meerdere medewerkers tegelijk in de kleedruimte komen. Hiervoor heeft de werkgever maatregelen getroffen en hebben we met de betreffende medewerker afgesproken dat zijn werkdagen later beginnen en later eindigen. Soms hoeft een oplossing niet ingewikkeld te zijn maar heeft een werkgever wel even andere inzichten nodig.’’

Cursus voor thuiszitters

Een andere werkgever, bij wie voorlopig niemand werkt, probeert het beste uit deze situatie te halen door de thuiszitters cursussen aan te bieden. De medewerkers mogen kiezen uit een groot aanbod en kunnen hun tijd thuis nu nuttig besteden. Een investering die je moet kunnen lijden, maar wel een heel verstandige als je het ons vraagt.

Soms heel hulpeloos

‘‘Natuurlijk is er ook een zorgelijke risicogroep. Mensen met onderliggend lijden zoals astma, hartklachten of andere ernstige aandoeningen of de oudere onder ons. Wij bepalen niet of zij wel of niet mogen werken; dat doet de bedrijfsarts en wij adviseren waar nodig. En voor de langdurig zieken is het ook een vreselijke periode. De behandelingen, waar mensen soms zo lang naar uitkijken, worden massaal gestaakt. Dat kan zowel fysiek als mentaal een flinke klap zijn in een al onzekere en onrustige periode. We doen altijd wat we kunnen, maar in dit soort gevallen voel je je als casemanager wel soms hulpeloos’’, aldus Jacolien.

In gesprek met een onafhankelijk iemand

Ondanks de moeilijke tijd, zijn er gelukkig best nog mogelijkheden en lichtpuntjes. Als casemanager, werkgever én medewerker is het natuurlijk belangrijk om je hier zoveel mogelijk op te focussen. Er is meer mogelijk dan je denkt. Ben je als medewerker angstig of zou je graag met een onafhankelijk iemand praten over jouw werksituatie? Dan is het Aandachtsconsult misschien iets voor jou (of jouw medewerker). Je mag ons voor tips en adviezen altijd bellen via 088 020 34 46.

Zet hem op!