Vakantie en verzuim: 3 tips

Vakantie en verzuim: in deze tijd weer een hot item. Met de invoering van een aantal nieuwe arbowetten is de verantwoordelijkheid voor verzuim meer teruggelegd bij werkgevers en hun werknemers. Ziek zijn kan immers iedereen overkomen, ook in de vakantieperiode! Onze verzuim-experts geven u graag 3 tips.

#1. Ziekmelding in drukke vakantieperiode

Wanneer een werknemer zich ziek meldt in een drukke vakantieperiode, dan is de kans groot dat hij of zij wel andere werkzaamheden zou kunnen uitvoeren die niet in de huidige functie voorkomen. Stel dus alternatieve werkzaamheden voor, zodat iemand wel productief is en blijft! Bijvoorbeeld; een stratenmaker loopt een knieblessure op. Heel vervelend natuurlijk en logisch dat de huidige werkzaamheden niet uitvoerbaar zijn, maar probeer te kijken naar wat hij of zij wel kan! De werknemer zou heel goed telefonische werkzaamheden kunnen doen in een zittende functie en blijft op die manier inzetbaar voor uw organisatie!

#2. Neem alle regels rondom ziekte in het buitenland ook op in een verzuimbeleid

Hiermee maakt u de regels helder voor iedereen, u voorkomt discussies en u verhoogt de verzuimdrempel. U kunt hierbij denken aan o.a.:

 • werknemer dient ziekte tijdens de vakantie op de eerste ziektedag te melden bij leidinggevende;
 • werknemer dient een verblijf- en verpleegadres aan te geven ten tijde van de ziekmelding;
 • een ziekmelding in het buitenland dient altijd onderbouwd te zijn door een medische verklaring. Deze moet opgesteld zijn door een behandelend arts (Engels- of Nederlandstalig). Werkgever kan de medische verklaring ter toetsing bij de bedrijfsarts neerleggen;
 • werknemer dient een (aanvullende) verklaring van de behandelend arts te overleggen omtrent niet reizen advies (Engels- of Nederlandstalig);
 • zodra de werknemer medisch gezien in staat is om terug te reizen naar Nederland, wordt werknemer geacht dit op te volgen, zodat de verzuimbegeleiding in Nederland verder voortgezet kan worden;
 • houdt de werknemer zich niet aan bovenstaande regels, dan worden vakantiedagen niet geretourneerd en wordt de werknemer na zijn vakantie gewoon weer op zijn werk verwacht. Verschijnt hij niet, dan kan de werkgever overgaan tot sanctioneren, bijvoorbeeld door loonopschorting.

#3. No stress

Zorg dat uw werknemer tijdig zijn of haar werk overdraagt aan een collega, zodat deze werkzaamheden tijdens de vakantieperiode gewoon door kunnen gaan. Niemand is onmisbaar en collega’s kunnen het werk prima overnemen. Om verzuim op vakantie te voorkomen en om optimaal op te kunnen laden, is het van belang dat uw werknemer ruim tevoren zijn of haar spullen inpakt en niet op de laatste dag voor vertrek. Een extra dagje vrij om uitgerust op vakantie te gaan, is helemaal ideaal.

Terug naar overzicht
"Door de expertise van de Care Group is ons verzuim aanzienlijk teruggedrongen"
een klant
Twitter
 • @CareGroupNL

  Stop #pesten nu. Ook op de werkvloer. Naar schatting zijn er 4 miljoen extra #verzuimdagen per jaar en heeft 1 op dtwitter.com/i/web/status/1…ai

  1 dag geleden

 • @CareGroupNL

  Happy birthday to... me! De Care Group bestaat vandaag namelijk 17 jaar en dat is wel een momentje van stilstaan watwitter.com/i/web/status/1…KZ

  8 dagen geleden

Facebook LinkedIn
Website door Merk Meester
omdat gezond zijn
beter werkt