Uw arbocontract bij de Care Group

Het is wettelijk bepaald dat onze wederzijdse overeenkomst voor 1 juli 2018 moet voldoen aan de basisvereisten die de nieuwe Arbowet stelt. Als uw arbodienst zullen wij dit regelen. De komende tijd zullen wij voor u een nieuw contract/addendum opstellen met daarin de vereisten van het basiscontract.

De afspraken in het contract

Als het gaat om het gezond en fit houden van werkend Nederland zijn werkgevers, werknemers en dienstverleners gebaat bij duidelijke afspraken. Meer aandacht voor preventie is nodig. De overheid heeft daarom het basiscontract geïntroduceerd. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om meer te doen. Hiervoor kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt.

Naast de bestaande wettelijke taken moeten in het basiscontract nieuwe verplichtingen worden opgenomen die de kwaliteit van de dienstverlening vergroten:

 1. Toegang tot de bedrijfsarts - In het basiscontract moet geformuleerd staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts (bijv. via een spreekuur) is geregeld.
 2. Overleg met OR en preventiemedewerker - Het basiscontract moet omschrijven hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de OR is geregeld. Er moet een nauwe samenwerking zijn tussen deze deskundigen.
 3. Bezoek van de werkplek - De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 4. Second opinion - De werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij twijfelt aan een gegeven advies. Dit maakt het handelen van de professional transparant en toetsbaar. De kosten voor de second opinion moeten binnen de procedures vallen zoals de werkgever dit afspreekt met de arbodienstverlener.
 5. Klachtenprocedure - Iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts kan indienen.
 6. Melden beroepsziekten - Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.
 7. Advisering over preventie - De advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het contract staan.

Bron: Oval

Terug naar overzicht
"U maakt een grapje! Komt de keuringsarts echt bij mij thuis?"
een cliënt
Twitter
 • @CareGroupNL

  Stop #pesten nu. Ook op de werkvloer. Naar schatting zijn er 4 miljoen extra #verzuimdagen per jaar en heeft 1 op dtwitter.com/i/web/status/1…ai

  1 dag geleden

 • @CareGroupNL

  Happy birthday to... me! De Care Group bestaat vandaag namelijk 17 jaar en dat is wel een momentje van stilstaan watwitter.com/i/web/status/1…KZ

  8 dagen geleden

Facebook LinkedIn
Website door Merk Meester
omdat gezond zijn
beter werkt