Taakdelegatie door bedrijfsarts

Wat mag een werkgever wél vragen?

Zodra werknemers ziek worden, wisselen diverse partijen gegevens over hen uit. De belangrijkste betrokken partijen zijn de zieke werknemer zelf, de werkgever, de arbodienst of bedrijfsarts, het re-integratiebedrijf, het UWV en de verzuimverzekeraar.

Als uw werknemer ziek is, zijn de enige vragen die u als werkgever mag stellen de volgende:

 • Wat is het telefoonnummer en verpleegadres?
 • Wat is de vermoedelijke duur van het verzuim?
 • Wat zijn de lopende afspraken en werkzaamheden?
 • Val jij als werknemer onder één van de vangnetbepalingen van de Ziektewet (let op: maar niet onder wélke vangnetbepaling)?
 • Houdt de ziekte verband met een arbeidsongeval?
 • Is er sprake van een verkeersongeval, waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is?

Zie de lees-meer-button voor de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) inzake de persoonsgegevens zieke werknemer.

Lees meer

Mogelijke gevolgen overtreding

Maar wat als u wel de verkeerde vragen heeft gesteld? De AP kan uit eigen beweging een onderzoek doen naar de naleving van de privacywetgeving. Dit heet ambtshalve onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van een tip of een actuele gebeurtenis. Dan kan het zijn dat de AP onderzoek gaat doen waarna bevindingen worden opgesteld. Uiteindelijk kan dit leiden tot maatregelen om beëndiging van de overtredingen af te dwingen. De AP kan hiertoe bestuursdwang toepassen of een last onder dwangsom opleggen. Daarnaast heeft de AP sinds januari 2016 ook de bevoegheid om bestuurlijke boetes op te leggen. Dat wil natuurlijk geen enkele werkgever!

Maar hoe houdt u dan vinger aan de pols?

Onze experts begrijpen goed dat u als werkgever vinger aan de pols wil houden bij het verzuim van uw zieke werknemers. Naast bedrijfsartsen werken er ook Care Managers en verzuimconsulenten voor de Care Group. De Care Managers en verzuimconsulenten werken onder de verlengde armconstructie (taakdelegatie van de bedrijfsarts), waardoor zij wel mogen informeren naar de medische achtergrond van het verzuim. Onze Care Managers begeleiden de werknemers persoonlijk en de verzuimconsulenten bieden telefonische verzuimbegeleiding. Op die manier kunnen wij voor u vinger aan de pols houden om er ook voor te zorgen dat werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. Voor meer informatie over verzuimconsulenten en Care Managers verwijzen we u graag naar de onderstaande bijlagen.

Download meer informatie:
Terug naar overzicht
"Mevrouw, wij keuren bij u thuis. "Geweldig, dat is de uitvinding van de eeuw!'"
een cliënt
Twitter
 • @CareGroupNL

  Stop #pesten nu. Ook op de werkvloer. Naar schatting zijn er 4 miljoen extra #verzuimdagen per jaar en heeft 1 op dtwitter.com/i/web/status/1…ai

  1 dag geleden

 • @CareGroupNL

  Happy birthday to... me! De Care Group bestaat vandaag namelijk 17 jaar en dat is wel een momentje van stilstaan watwitter.com/i/web/status/1…KZ

  8 dagen geleden

Facebook LinkedIn
Website door Merk Meester
omdat gezond zijn
beter werkt