ESF subsidie aanvragen

Dien uw aanvraag in van 14 t/m 25 november 2016!

Ook dit najaar wordt er ter bevordering van duurzame inzetbaarheid weer ESF subsidie verstrekt aan werkgevers. Hiermee kunnen interventies ingezet worden om duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Wat zijn de aanvraagcriteria en hoe vraagt u subsidie aan?

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) ondersteunt initiatieven om mensen nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk te houden. Het ESF stelt daarom geld beschikbaar om duurzame inzetbaarheidsprojecten binnen organisaties financieel te ondersteunen.

De definitie van het agentschap over een ESF project is als volgt:
Een project heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door

 • het verkrijgen van advies met een implementatieplan;
 • of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie. 

Thema's ESF subsidie

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De regeling is bedoeld om bedrijfsprocessen te verbeteren, passend advies te verkrijgen en interventies in te zetten om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten.

De thema's en activiteiten waarop ESF subsidie van toepassing is:

 • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
 • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.
 • Of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Aan welke eisen moet u voldoen?

Om voor subsidie in aanmerking te komen heeft het ESF enkele criteria geformuleerd:

 • Het project moet voldoen aan het omschreven doel uit de subsidieregeling.
 • Het project richt zich op de thema’s (zie hierboven) uit de regeling.
 • Uitsluitend advieskosten van een extern adviseur komen voor subsidie in aanmerking.

Hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag?

Wij weten als geen ander hoe belangrijk het is om gezond tot het pensioen te werken. Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie kan deels bekostigd worden middels deze subsidie. De Care Group heeft de expertise, ervaring en deskundigheid in huis om u te begeleiden bij het indienen van de ESF subsidieaanvraag. De aanvragen die wij tot nog toe hebben gedaan, zijn allen gehonoreerd. Na de succesvolle trajecten van de afgelopen jaren bereiden we ons nu voor op het volgende aanvraagtijdvak, die loopt van 14 november, 09.00 uur t/m 25 november 2016, 17.00 uur. Het aantal goed te keuren aanvragen is niet onbeperkt, daarom is het van belang uw aanvraag tijdig in te dienen. Vorig jaar zijn er uiteindelijk 3.100 aanvragen goedgekeurd: wij willen er graag voor zorgen dat u dit jaar ook bij die groep zit.

Heeft u belangstelling en wilt u een vrijblijvend gesprek? Bel de Care Group T 088 020 34 56.

Download meer informatie:
Terug naar overzicht
"Uniek dat jullie ook op zaterdag keuren, mijn jongens zitten doordeweeks verspreid in de regio"
een Bouwbedrijf
Twitter
 • @CareGroupNL

  Stop #pesten nu. Ook op de werkvloer. Naar schatting zijn er 4 miljoen extra #verzuimdagen per jaar en heeft 1 op dtwitter.com/i/web/status/1…ai

  1 dag geleden

 • @CareGroupNL

  Happy birthday to... me! De Care Group bestaat vandaag namelijk 17 jaar en dat is wel een momentje van stilstaan watwitter.com/i/web/status/1…KZ

  8 dagen geleden

Facebook LinkedIn
Website door Merk Meester
omdat gezond zijn
beter werkt