Boetes Inspectie SZW bij overtreden Arbowet

Inspectie SZW controleert of organisaties zich houden aan de verplichtingen uit de Arbowet. Bij controles kan Inspectie SZW (direct) een boete opleggen als er een overtreding wordt geconstateerd. Dat kan flink oplopen. Als de werkgever de Arbowet overtreedt, kan inspectie SZW een boete opleggen. De hoogte van de boetes kunnen werkgevers afleiden uit de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving. Let u hierbij ook op de regelingen rondom de preventiemedewerker, open spreekuur en werkplekbezoek door de bedrijfsarts. In de bijlage treft u een overzicht van de boetes aan.

Voor de meeste overtredingen geeft Inspectie SZW eerst een waarschuwing. Organisaties hebben dan bijvoorbeeld drie maanden de tijd om wel aan de verplichtingen te voldoen. Een zware overtreding die direct een boete oplevert is het niet melden van een arbeidsongeval. Ook werknemers kunnen een boete krijgen van Inspectie SZW. Bijvoorbeeld voor het niet naleven van wettelijke verplichtingen over het gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen. Denk aan het niet opvolgen van veiligheidsinstructies en het niet correct gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen; dat levert een directe boete op van € 750,-.

Direct een boete bij ontbreken basiscontract

Onlangs is de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving gewijzigd. Dit naar aanleiding van de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017. Organisaties die niet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts krijgen direct een boete opgelegd. Het verplichte basiscontract staat in artikel 14 lid 4 van de Arbowet. De boete voor het ontbreken van een basiscontract bedraagt € 1.500,-. Deze regel geldt voor nieuwe basiscontracten die worden afgesloten vanaf 1 juli 2017. Het ontbreken van verplichte onderdelen in het arbocontract kan ook een boete opleveren.

Download meer informatie:
Terug naar overzicht
"Uw concurrent heeft een lange wachtlijst. Fijn dat ik morgen al voor de keuring terecht kan"
een cliënt
Twitter
  • @CareGroupNL

    Stop #pesten nu. Ook op de werkvloer. Naar schatting zijn er 4 miljoen extra #verzuimdagen per jaar en heeft 1 op dtwitter.com/i/web/status/1…ai

    1 dag geleden

  • @CareGroupNL

    Happy birthday to... me! De Care Group bestaat vandaag namelijk 17 jaar en dat is wel een momentje van stilstaan watwitter.com/i/web/status/1…KZ

    8 dagen geleden

Facebook LinkedIn
Website door Merk Meester
omdat gezond zijn
beter werkt