Het basiscontract, zo geregeld!

Voorkom boetes en regel hier uw basiscontract

U heeft als werkgever nog geen contract met een gecertificeerde arbodienst, maar u wilt wel voldoen aan de nieuwe Arbowet? In de nieuwe wetgeving, die 1 juli 2017 in werking is getreden, mag de Inspectie SZW werkgevers zonder basiscontract beboeten. Klik hier voor het overzicht van de boetes bij het overtreden van de arbowet. Voorkom daarom erger en sluit nu uw basiscontract af. Zo bent u op een makkelijke manier arboproof! Bel of mail naar: 088 020 34 46 / arbodienst@care-group.nl, dan gaan wij dit voor u regelen.

De afspraken in het contract

Als het gaat om het gezond en fit houden van werkend Nederland zijn werkgevers, werknemers en dienstverleners gebaat bij duidelijke afspraken. Er is een grote diversiteit aan contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers. Contracten zijn vaak onvolledig of bevatten maar weinig voorzieningen, wat kan leiden tot ontoereikende arbozorg. Meer aandacht voor preventie is nodig. De overheid heeft daarom het basiscontract geïntroduceerd. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om meer te doen. Hiervoor kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt.

Naast de bestaande wettelijke taken moeten in het basiscontract nieuwe verplichtingen worden opgenomen die de kwaliteit van de dienstverlening vergroten:

 1. Toegang tot de bedrijfsarts - In het basiscontract moet geformuleerd staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts (bijv. via een spreekuur) is geregeld.
 2. Overleg met OR en preventiemedewerker - Het basiscontract moet omschrijven hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de OR is geregeld. Er moet een nauwe samenwerking zijn tussen deze deskundigen.
 3. Bezoek van de werkplek - De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 4. Second opinion - De werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij twijfelt aan een gegeven advies. Dit maakt het handelen van de professional transparant en toetsbaar. De kosten voor de second opinion moeten binnen de procedures vallen zoals de werkgever dit afspreekt met de arbodienstverlener.
 5. Klachtenprocedure - Iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts kan indienen.
 6. Melden beroepsziekten - Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.
 7. Advisering over preventie - De advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het contract staan.

Bron: Oval

Terug naar overzicht
"De verzuimconsulent geeft je het gevoel dat je de enige klant bent; zo persoonlijk is het contact!"
Van der Velden Multi Onderhoud
Twitter
 • @CareGroupNL

  Stop #pesten nu. Ook op de werkvloer. Naar schatting zijn er 4 miljoen extra #verzuimdagen per jaar en heeft 1 op dtwitter.com/i/web/status/1…ai

  1 dag geleden

 • @CareGroupNL

  Happy birthday to... me! De Care Group bestaat vandaag namelijk 17 jaar en dat is wel een momentje van stilstaan watwitter.com/i/web/status/1…KZ

  8 dagen geleden

Facebook LinkedIn
Website door Merk Meester
omdat gezond zijn
beter werkt