Help! Nieuwe regels...

De beoogde ingangsdatum van de gewijzigde Arbowet is 1 juli 2017. Deze wijzigingen zijn met name gericht op preventie en duurzame inzetbaarheid en brengen diverse veranderingen met zich mee. In de praktijk zal dit ook voor uw organisatie van belang zijn. De Care Group ontzorgt u als werkgever en onze Care professionals geven regelmatig advies over de manier waarop u deze wijzigingen van tevoren goed kunt tackelen en regelen. Zo komt u in de praktijk niet voor verrassingen te staan.

Wij vertellen u meer over de aangepaste rol van de preventiemedewerker; zijn of haar rol zal namelijk na de wijzigingen worden versterkt.

Wat betekent dit in de praktijk en wat is het idee hierachter?

"De preventiemedewerker moet nauwer gaan samenwerken met arbodienstverleners", aldus onze Care professional. "Belangrijk daarin is dat de arbodienst, ondernemingsraad (OR) en preventiemedewerker meer onderling gaan overleggen. Daarnaast zal de OR meer instemmingsrecht krijgen bij de keuze voor de preventiemedewerker. Het idee hierachter is dat de onderlinge betrokkenheid bij werkgever, werknemers en arbodeskundigen groter wordt. Het kabinet wil zo het draagvlak voor de preventiemedewerker vergroten en de OR medeverantwoordelijk maken voor diens functioneren".

Wist u dat er in de huidige wet- en regelgeving staat dat het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker moet aansluiten bij de risico’s van het bedrijf?

Wat kan de Care Group voor u betekenen?

 • De Care Group biedt een opleiding aan voor preventiemedewerkers, waarbij ze worden verstevigd in hun rol en leren over wet- en regelgeving, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in deze rol.
 • Daarnaast kunnen wij de preventiemedewerker ondersteunen bij het signaleren en oplossen van problemen en knelpunten.
 • Wij kunnen u als werkgever en de OR adviseren over het aanstellen van een goede preventiemedewerker.
 • De Care Group kan u ondersteunen en adviseren bij het opstellen en implementeren van het arbobeleid.

Zorg ook dat u goed voorbereid bent en dat u voor 1 juli 2017 de benodigde wijzigingen op het gebied van de rol van de preventiemedewerker heeft geregeld, zodat u in de praktijk niet tegen de lamp loopt.
Bel ons op T 088 020 34 56 voor meer informatie en maak een vrijblijvende afspraak.

Terug naar overzicht
"Fijn dat de keuring ook ’s avonds kan, dan hoef ik er geen vrij voor te nemen"
een cliënt
Twitter
 • @CareGroupNL

  Stop #pesten nu. Ook op de werkvloer. Naar schatting zijn er 4 miljoen extra #verzuimdagen per jaar en heeft 1 op dtwitter.com/i/web/status/1…ai

  1 dag geleden

 • @CareGroupNL

  Happy birthday to... me! De Care Group bestaat vandaag namelijk 17 jaar en dat is wel een momentje van stilstaan watwitter.com/i/web/status/1…KZ

  8 dagen geleden

Facebook LinkedIn
Website door Merk Meester
omdat gezond zijn
beter werkt