Nieuws

Acture Groep neemt arbodienst Care Group over

– PERSBERICHT –

Nijmegen, 22 maart 2021 – Acture Groep heeft per 19 maart arbodienst Care Group overgenomen.
Met Care Group verstevigt Acture Groep haar positie in het werkveld van private uitvoering van de
sociale zekerheid. Care Group is een volwaardige partner op het gebied van verzuimbegeleiding,
arbeidsmobiliteit en medische keuringen. De organisatie zal worden geïntegreerd binnen ArdoSZ,
de al bestaande arbodienst van Acture Groep.

Maudie Derks, CEO Acture Groep: ‘Tot op heden hebben we altijd autonome groei nagestreefd en nu
is het voor het eerst dat Acture Groep een overname doet. De reden dat we dit doen, is omdat we
zien dat binnen de arbodienstverlening een consolidatie plaatsvindt. Wij hebben echter de ambitie
om in dit speelveld stevig en zelfstandig te groeien. Waarbij strengere wet- en regelgeving steeds
meer aandacht vraagt en waarbij het vinden van geschikte specialisten zoals bedrijfsartsen en
arbeidsdeskundigen, belangrijker wordt. Met de komst van Care Group verstevigen we onze positie
en voegen we kwalitatieve professionals toe aan onze organisatie.’

Fred Koster, algemeen directeur van Care Group: ‘In de twintig jaar dat ik heb gebouwd aan Care
Group is er een hoop veranderd. De markt is een stuk ingewikkelder en vooral concurrerender
geworden. Ik heb echt de overtuiging dat het voor Care Group goed is zich aan te sluiten bij een
grotere partij waar ook de ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers worden vergroot. Mede
vanwege de kwalitatieve match in dienstverlening, alsook voor het bredere dienstenpalet van Care
Group en de mooie groep professionals, zagen wij een goede kans op synergie en verbreding van de
dienstverlening. Samen met ArdoSZ zetten we een significante stap vooruit in onze
arbodienstverlening.’